Selfie | Mufti Abdur Rauf Sukharvi Sahab

Sharing is caring!

Selfie | Mufti Abdur Rauf Sukharvi Sahab /Scholars/Ulma/Mufti

Must watch, listen & shares

Selfie | Mufti Abdur Rauf Sukharvi Sahab

Mere azizon ab jo yeh silsilah chal para hain selfies ka jaise dekho jahan dekho selfie nikal raha hai ab tho Allah ke ghar bhi mehfooz nahi haram shareef mai log haj umra karne jate hain wahan bhi yeh hi selfie matlab hum kisko dekhane ke liye karhe hai Allah ko ya logo ko yeh sab is liye liya jata hai ke log dekh lain meri wah wah ho jai ke mai kitna Allah ka ibdat guzar banda hon jo amal jaise dekhane ke liye kiya kal badla bhi usi se lelena tasveer kashi waise bhi haram hai Allah amal karne ki toufiq ata farmaye…(Aameen)

#Stay_Tuned_With_Us_On_Our_Official_Pages:
Facebook: www.fb.com/zaitoontv.com
Instagram: www.instagram.com/zaitoon_tv
Flickr: www.flickr.com/zaitoontv
Pinterest : www.pinterest.com/zaitoontv
Linkedin: www.linkedin.com/in/zaitoon-tv
Twitter: wwww.twitter.com/zaitoontv
Dailymotion: www.dailymotion.com/zaitoontv
Google+: www.plus.google.com/u/0/+ZaitoonTvchannel
Youtube: www.youtube.com/zaitoontvchannel
Website: www.zaitoontv.com
Subscribe us on YouTube.
Like & Share.

 
 

    If you want to buy any Hamd o Naat then fill below mentioned form

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Telephone Number

    Hamd / Naat Title