Mufti Abdur Rauf Sukarvi | Allah Ki Rehmat Se Na Umeedi

Mufti Abdur Rauf Sukarvi Mufti Abdur Rauf Sukarvi Bayan on Allah Ki Rehmat Se Na Umeedi Mufti Abdur Rauf Sukarvi Bayan on Allah Ki Rehmat Se Na Umeedi: Mere azizon waqai aj hum Allah rab ul izzat se kitni na umeedi karte hain aur kitni na shukri bhi lekin hum yeh nahi jante hain ke Allah rab ul izzat kitne ghafoor o raheem zaat hain maaf karne wale hain darguzar karne wale hain Allah tala ki zaat se na umeedi […]

Continue reading »