Junaid Jamshed | Allah Ko Kaise Log Pasand Hain

Junaid Jamshed Sahab (R A) at zaitoon tv /Scholars/Ulma/Mufti | Allah Ko Kaise Log Pasand Hain Junaid Jamshed bayan on Allah Ko Kaise Log Pasand Hain: Mere azizon Allah rab ul izzat ko kaise log pasand hain jo Allah ke bandon ko Allah ki taraf bolai Allah ne quran mai farmaya use achi kis ki baat ho sakti hai jo logon ko Allah ki taraf bolai to mere azizon hum bhi logo ko Allah ki taraf bolain taake humey bhi […]

Continue reading »