Junaid Jamshed | Qasoor War Hum Hain

Junaid Jamshed Sahab /Scholars/Ulma/Mufti at Zaitoon Tv | Qasoor War Hum Hain Junaid Jamshed Sahab bayan on Qasoor War Hum Hain: Mere azizon qasoor war hum hain jo humne na khud deen sikha aur na dusron ko sikhaya afsos to yeh hai ke jab hum bahar mulk jate hain aur angrezo ko dekhte hain to kehte hain hum se ache yeh hain kaise hum se ache hain hum kalma wale hain aur wo begher kalma ke hum musalman hain aur […]

Continue reading »